(-: - -> )       امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۶

آشنایی و راهنمایی با شرکتها از زبان وکیل شرکت های تجاری

-: ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: امور ثبت

آشنایی با شرکتها از زبان وکیل شرکت های تجاری

شرکتها انواع گوناگونی دارد یعنی علاوه بر اسامی شرکتهایی مانند سهامی وغیره که در قانون تجارت احصاء شده  شرکتهایی وجود دارد  که با قوانینی خاص  فعالیت دارند که اینگونه شرکتها جز پاره ای ازمقرارت سنتی از  قانون تجارت پیروی نمی کنند مانند شرکتهای دولتی که تابع قانون واساسنامه خود هستند و چنانچه مواردی در اساسنامه اشان پیش بینی نشده باشد از لایحه قانونی ( قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تبعیت می کنند و  حتی شرکتهای وجود دارد که  مختصری از انواع آنهابه عنوان مثال می توان نام برد مانند شرکتهای تعاونی (تولید و مصرف در ایران که تابع بخش تعاونی اقتصاد دولت است )، شرکتهای تحت پوشش دولت و شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای ملی شده و شرکتهای بانک . 

محاسن فعالیت تجاری در قالب  شرکتها

   اگر شخصی به عنوان تاجر بدون مشارکت، فعالیت تجاری نماید او انفرادی درمقابل اشخاص ثالث ، مسولیت بسیار نا محدود دارد یعنی چنانچه  بدهکاراشخاص شود کل داراییش اعم از سرمایه و اموال خصوصی وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکارانش می شود و همین مزیت در کشورهای غربی که مطابق قانونشان می توانند در قالب شرکتهای به اصطلاح تک  شریک به تجارت بپردازند، سبب شده که ترجیح دهند که شرکت انفرادی نداشته باشند زیرا  که در این صورت در مقابل طلبکارشان اغلب به میزان سرمایه ای که شریکند در مقابل اشخاص مسئولند .همچنین وقتی موسسه یا مجموعه ای تجاری فقط به یک تعلق دارد ، تفکیک سائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی  شود و صاحب موسسه به طور مستقل ، اختیار به کارگیری و اداره سرمایه  بدون مراجعه به تصمیم  اشخاص ثالث را دارد و می تواند هر گونه دخل

گرداندن سرمایه و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد نمونه بارز این وضعیت را در شرکتهای سهامی می بینیم که در آنها در کنار شرکاءیعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه اند ،مدیران و کارکنان شرکت اداره موسسه را بر عهده دارند

انواع شرکتها

بطورکلی شرکتهای تجاری به دو دسته تقسیم می شود ۱- شرکتهای سرمایه ۲- شرکتهای اشخاص

ولی قانون  تجارت ایران شرکتها را به سه دسته  عمده تقسیم کرده است : ۱-شرکتهای اشخاص یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است  مانند شرکتهای نسبی و تضامنی .۲-شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکاء محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند   مانند شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود۳- نوع دیگر شرکتهایی که بعضی شرکا نامحدود و مسئولیت برخی محدود است به آورده آنها به شرکت مانند شرکتهای مختلط یعنی اینها شرکتهایی هستند که هم شریک ضامن دارند که مسئولیت شرکای ضامن مانند شرکا در شرکتهای تضامنی است ولی شرکای غیر ضامن مسئولیتشان محدود به آورده آنها به شرکت است .

فرق عمده شرکتهای سهامی با شرکتهای با مسئولیت محدود

خیلی اوقات افراد به هنگام تاسیس شرکتها این سوال را مطرح میکنند که شرکت سهامی بهتر است یا شرکت با مسولیت محدود؟

در پاسخ شایسته است که واقف باشند که هر کدام خصوصیات خود را دارد : 

فرق عمده شرکتهای سهامی با شرکتهای با مسئولیت محدود

این است که در شرکتهای سهامی شرکا هر گاه بخواهند می توانند سهام خود را انتقال دهند اما در شرکتهای با مسئولیت محدود شرکا بدون رضایت سایر شرکا  ءنمی توانند سهم الشرکه خود را انتقال دهند همچنین نقل وانتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود با تشریفات رسمی ( در دفاتر اسناد رسمی) صورت می گیرد .

فرق دیگر ان است که در شرکتهای سهامی الزامی به پرداخت کل آورده نقدی نیست اما در سایر شرکتها از جمله شرکتهای با مسئولیت محدود شرکاء ملزم به پرداخت کل آورده  نقدی خود می باشند یعنی  اینگونه از شرکتها تشکیل نمی شود مگر آنکه کل  سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.

وکیل دادگستری

و

مشاوره حقوقی

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml