(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

اعتراض توسط وکیل

-: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: وکالت در کلیه دعاوی

تصمیم مرجع قضایی در خصوص پرونده را رای می گویند.
رای صادره حسب مورد ممکن است حکم یا قرار باشد.
حکم به معنای آنست که قاضی رسیدگی کننده در ماهیت دعوی وارد شده و اتخاذ تصمیم در محق بودن یا بی حقی طرفین دعوی می نماید.
اما بالعکس در قرار قاضی در ماهیت دعوی وارد نمیشود.
قرار های صادره از سوی مراجع قضایی هم به دو دسته قرار های اعدادی یا مقدماتی و قرار های نهایی تقسیم می شود.
منظور از قرارهای اعدادی اینست که اقداماتی جهت رسیدگی و محیا شدن پرونده جهت صدور رای قاطع دعوی می باشد.
مثل قرار ارجاع امر به کارشناس یا معاینه محلی.
 قرارهای نهایی قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن پرونده بدون وارد در ماهیت می شود. مثل قرار عدم استماع دعوی در دادگاه حقوقی یا منع تعقیب در دادسرا.
در دادسرا با صدور قرارهای نهایی توسط بازپرس یا دادیار و پس از تایید آن پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند .
مهمترین قرارهای نهایی صادره در دادسرا عبارتند از:
 قرارمنع تعقیب

این قرار اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام است و در مواردی صادر می گردد که اساس جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد . در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب … درباره ایشان صادر می گردد


قرارموقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی ، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است . به عبارت دیگر این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مرجع تحقیق ، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل ، غیر قابل تعقیب کیفری است .
مثل  فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ؛مشمولان عفو ؛نسخ مجازات قانونی  و …

کلیه قرارهای نهایی یاد شده اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند ، به دلیل اهمیت آنها و تاثیری که در سرنوشت پرونده دارند باید به تایید دادستان نیز برسند . بنابراین پس از صدور قرار نهایی پرونده جهت اظهار نظر در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود

قرار جلب به دادرسی
در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد ، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند . در واقع با صدور این قرار مرجع مذکور اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است  .

کلیه قرارهای نهایی یاد شده اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شوند ، به دلیل اهمیت آنها و تاثیری که در سرنوشت پرونده دارند باید به تایید دادستان نیز برسند . بنابراین پس از صدور قرار نهایی پرونده جهت اظهار نظر در مورد این قرار نزد دادستان ارسال می شود . در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد ، این قرارها به طرفین ابلاغ می شود و شاکی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به آن را دارد و رسیدگی به اعتراض در وقت اداری حسب مورد در دادگاه کیفری یا انقلاب محل به عمل می آید . در صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب و جلب به دادرسی ، حق اعتراض برای هیچیک از طرفین شناخته نشده است .

قرارهای قابل اعتراض کیفری عبارتند از:

۱_قرار منع تعقيب

۲_قرار موقوفي تعقيب

۳_قرار اناطه

۴_قراربازداشت موقت

۵_قرار ابقاء تأمين كيفري

۶_قرار تأمين خواسته

۷_قرار بايگاني كردن پرونده

۸_ قرار تعليق تعقيب

۹_قرار كفالت و قرار تعليق وثيقه منتهي به بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقه
 
۱۰_ قرار تشديد تأمين كيفري

۱۱_قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن.

۱۲_ قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور).

۱۳_ تصميم به ابقاء قرار منتهي به بازداشت.

۱۴_ قرار رد ايراد رد دادرس.

۱۵_ قرار توقف تحقيقات.

۱۶_قرار رد درخواست دسترسي به اوراق پرونده.

۱۷_قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده.
۱۸_جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي به عنوان تأمين خواسته.

۱۹_رد درخواست مطالبه.

۲۰_قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه.

۲۱_ قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه.

۲۲_ تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء.

۲۳_ دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام ، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه.

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml