(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضايي

-: ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: عدل،ایران،عدالت


۱٫اقامتگاه حقيقي :
 اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نيز در آنجا باشد . اگر محل سكونت شخصي ، غير از مركز مهم امور اوب اشد، مركز امور او اقامتگاه وي محسوب مي شود » ( ماده ۱۰۰۲ ق.م) و از طرفي طبق تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م اعلام مي دارد ابلاغ  اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد وبراي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت ومؤسسات عمومي وشركت ها از طريق كارگزيني قسمت مربوط ابلاغ مي گردد وطبق تبصره ۲ همان ماده ، ابلاغ اوراق قضايي زن ، در مواردي كه زن در منزل شوهر ، سكونت ندارد در محل سكونت يا محل كار وي به عمل مي آيد پس درنتيجه ابلاغ اوراق قضايي در اقامتگاه حقيقي در هريك از محل سكونت يا محل كار شخص ( مركز مهم امور شخص ) انجام مي گيرد.
۲٫اقامتگاه انتخابي:
الف ) هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده وبه دفتر دادگاه اعلام كنند . در اين صورت تمامي برگه هاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد. ( ماده ۷۸ ق.آ.د.م ) ملاحظه مي گردد كه علاوه بر داشتن اقامتگاه حقيقي ، قانون گذار براي سهولت امر ابلاغ اوراق قضايي به طرفين دعوي اين اختيار به آنان داده است كه در محل دادگاهي كه دعوي در آنجا مطرح است . محلي رابراي ابلاغ اوراق به دفتر دادگاه اعلام نمايند كه مي تواند با اقامتگاه حقيقي آنان متفاوت باشد .
ب) « چنانچه ضمن قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله ، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب نمايند ،نسبت به دعاوي راجع به آن معامله، همان محل كه انتخاب شده است ، اقامتگاه وي محسوب خواهد شد واوراق دعوي واحضاريه واخطاريه نيز در غير از اقامتگاه حقيقي وي ( همان اقامتگاه محل اجراي قانون مدني ) البته بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه تعيين دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابي ، تنها نسبت به طرفين عقد يا قرارداد وآن هم فقط نسبت به دعاوي راجع يا ناشي از همان عقد يا قرارداد مؤثر است واز سوي ديگر ، تأثير اقامتگاه انتخابي در صلاحيت محلي دادگاه در رسيدگي به دعواي مورد نظر  تنها اقامتگاه خوانده باشد ودر نتيجه، چنانچه بر اساس ديگر قواعد صلاحيت نسبي ، دعوا در صلاحيت دادگاهي غير از محل اقامت خوانده باشد ، نفس انتخاب اقامتگاه در تعيين دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نيست.

انواع اقامتگاه مخاطب از نظر ابلاغ اوراق قضايي

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml