(-: - -> )       امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۶

دستور جلب متهم بدون احضار

-: ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: وکالت در کلیه دعاوی

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

۱_ جرایم مستوجب سلب حیات
۲_ جرایم مستوجب حبس ابد
۳_ جرایم مستوجب قطع عضو
۴_جرایم علیه امنیت
۵_ جرایم سازمان یافته
۶_جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
۷-هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

 اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری یک در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

۱_ جرایم مستوجب سلب حیات
۲_ جرایم مستوجب حبس ابد
۳_جرایم مستوجب قطع عضو
۴_جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳
۵_ جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

 

 

 

————————————

وکیل دادگستری :محمد  محمدامینی

۰۹۱۲-۴۸۶۸۲۳۵

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml