(-: - -> )       امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۶

دعوای خانوادگی

-: ۰۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ | ----: خانواده

officelaw.ir-family1پس از دعوا با خانمم ایشان منزل را رها کرده و به خانه پدرش رفته و اصرار بنده برای بازگشت فایده ای ندارد از لحاظ حقوقی چه کار می توانم انجام دهم ؟

پاسخ : ابتدا می باید دعوی الزام به تمکین زوجه را در دادگاه علیه همسرتان طرح نمایید و پس از اینکه عدم تمکین ایشان ثابت شد در صورت نیاز می توانید با طرح دعوی دیگری درخواست ازدواج مجدد نمایید به شرط اینکه بتوانید بین همسرانتان عدالت را رعایت نمایید.

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump