(-: - -> )       امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۶

طلاق توافقی چگونه است؟

-: ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۵ | ----: خانواده

آیا داوری و مراجعه به مشاور در همه انواع طلاق الزامی است؟
با توجه به ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مراجعه به مشاور در هر نوع طلاقی الزامی است ولی با توجه به ماده ۲۷ همان قانون ارجاع امر به داوری در طلاق توافقی الزامی نیست

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump