(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

ماده ٥ قانون چك چيست ؟

-: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی

 

اگر كه فرضاً چكي در اختيار داريد بمبلغ ٢٠ ميليون تومان اما با مراجعه به بانك ، به شما اعلام ميشود موجودي حساب ، ١٠ ميليون تومان بوده و كمتر از مبلغ چك شماست .

در اينگونه موارد چه اقدامي ميكنيد ؟

اكثر قريب به اتفاق افراد ، يكي از اين دو اقدام را انتخاب ميكنند

   برگشت چك
واريز مبلغ كسري بحساب صادركننده و دريافت مبلغ چك

هر دو اقدام اشتباه است

چرا كه در اقدام اول ، موفق به دريافت مبلغي كه در حساب  بوده نشديد و در اقدام دوم ، شما عملاً چكِ دو ميليوني را به بانك تحويل و فقط نيمي از آن را دريافت نموده ايد و حق مطالبه مابقي مبلغ چك را نيز بواسطه از دست دادن چك ، از خود سلب نموده ايد
 .
راه حل قانوني :

مطابق ماده ٥ قانون چك ، شما ميتوانيد از تحويلدار بانك بخواهيد كه مبلغ موجودي را تمام و كمال به شما پرداخت كرده و نسبت به مبلغ كسري موجودي ، برگشتي صادر كند بانكها فُرمهاي مخصوصي بنام " گواهي_عدم_پرداخت " قسمتي " از وجه چك دارند كه با درخواست شما ، مكلف به تكميل آن هستند .

در اين وضعيت ، بانك ، اصلِ چك را از شما تحويل گرفته و كپيِ چك ، ممهور به مهر بانك و گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك را به شما تحويل ميدارند كه گواهي مذكور ، جانشينِ اصل چك بوده و قابليت طرح دعوا در مراجع قضايي را داراست .

با استفاده از اين راهكار ، شما علاوه بر دريافت مبلغ موجودي ، حق مطالبه نسبت به مابقي مبلغ را نيز براي خود محفوظ داشته ايد .

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml