(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

مشاوره و وکالت در خصوص اسناد رهنی

-: ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: وکالت در کلیه دعاوی

مراحل اقدام بر روی اسناد رهنی
 ۱- تنظیم تقاضانامه صدور اجرایی جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی
۲-اخطار دفتر اسناد رسمی به مدیون جهت تعیین تکلیف بدهی ظرف ۱۰ روز
۳- صدور اجرایی توسط دفتر اسناد رسمی و ارسال به واحد اجرای اسناد رسمی مربوطه
۴-ابلاغ اجرایی به مدیون توسط اجرای ثبت
 ۵-ابلاغ به وکیل پس از ابلاغ به  مدیون جهت پیگیری عملیات اجرایی
۶-مراجعه وکیل به اجرای اسناد رسمی و اخذ استعلام جریان ثبتی و حدود اربعه از اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول با پرداخت هزینه استعلام
۷- درخواست ارزیابی ملک پس از وصول وضعیت ثبتی ملک
۸_تعیین کارشناس رسمی دادگستری توسط اجرای ثبت برای ارزیابی ملک
 ۹-ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری در معیت وکیل
۱۰_وصول نظریه کارشناس و اخطار ماده ۱۰۱ آیین‌نامه به طرفین جهت اعتراض در مدت ۵ روز
 ۱۱_در صورت عدم وصول اعتراض از طرف هریک از طرفین درخواست مزایده
 ۱۲-تعیین وقت مزایده توسط اجرای ثبت
۱۳_نشر آگهی مزایده و سایر مقدمات برگزاری مزایده
۱۴_ برگزاری جلسه مزایده
۱۵_درخواست انتقال اجرایی ملک به نام موکل در صورت عدم وجود خریدار همراه با پرداخت هزینه های دولتی و در صورت درخواست انتقال ششدانگ پرداخت مابه التفاوت ارزش ملک
 ۱۶_ارسال پیش نویس سند انتقال اجرایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط اجرای اسناد رسمی
 ۱۷-انتقال ملک به نام موکل
۱۸_درخواست تخلیه و تحویل ملک توسط وکیل از واحد اجرای اسناد رسمی و پیگیری عملیات مربوط به تخلیه

 

میثم حسنجانی مقدم

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml