(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

مصادیق اموال غیر منقول

-: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی

 

اموالی که قابل جابه جایی نیستند زیرا به مال و محل مال ضرر وارد میشود.

ثمره و حاصل تازمانی که چیده نشده است غیر منقول هستند. و اراضی و ابنیه ها، آسیاها و لوله ها که در بنا نصب شده اند به صورت غیر منقول درآمده اند.

در حکم غیر منقول:

حیوانات و کلیه اشیایی مانند گاو، تلمبه و ادوات زراعت تا زمانی که در زراعت به کار میرود از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیر منقول هستند به شرط آنکه مالک زمین و مالک
حیوانات و اشیاء یکی باشد.

غیر منقول تبعی:

سرقفلی غیر منقول تبعی است. هم منقول و هم غیر منقول ولی جنبه غیر منقول آن غلبه دارد.

حق انتفاع (حق سکنی، حق عمری)و حق ارتفاق (حق عبور و حق مجری)غیر منقول تبعی هستند.

حقوق و دعاوی مربوط به حق انتفاع و ارتفاق، دعاوی تصرف و خلع ید غیر منقول تبعی هستند.

دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد برآن غیر منقول هستند.

دعاوی که موضوع آن حق غیر منقول است به تابعیت از حق غیر منقول می باشد.

تعهد به انتقال مال غیر منقول، تعهد به تسلیم مال غیر منقول، تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیر منقول، تعهد به دادن اجرت المثل مال غیر منقول همگی غیر منقول هستند.

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml