(-: - -> )       امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۶

وکالت

-: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی

تعریف:
ماده ۶۵۶ق.م طبق این ماده

اثر عقد اعطای نیابت است بدین معنی ک موکل اقدام وکیل را به منزله اقدام خود میپندارد
نیابت درامور اعتباری و ارادی است ماده ۶۲۲ق م

…………………………………
انعقاد وکالت

لزوم ایجاب و قبول:

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است اگر وکیل بدون اعلام به موکل مفاد وکالت را انجام دهد این اقدام حاوی قبول است

شکل ایجاب:
توالی ایجاب و قبول شرط نیست واحراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است

………………………………..

وکالت با واسطه:
موکل میتواند شخصی را وکیل کند تا وکیلی برای موکل انتخاب کند(حق توکیل) حق توکیل عملی است خطرناک ک بعضی آن را مجاز نمی دانند اما قانون مدني در ماده ۶۷۲ق. م مجاز شمرده و در  ماده۶۷۳ ق. م از موکل حمایت کرده از بابت وکیلی ک بدون حق توکیل اقدام به وکالت دادن ب شخص دیگری نموده

…………………………………..

وکالت ظاهری
ماده ۶۲۲ق. م تمام اموری ک وکیل قبل رسیدن خبر عزل به او درحدود وکالت انجام دهد نسیت به موکل نافذ است

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml