(-: - -> )       امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۶

بایگانی دسته وکالت در کلیه دعاوی

وکالت در کلیه دعاوی _ انواع کلاهبرداری

جرایم در حکم کلاهبرداری  ۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ. ۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ […]

مشاوره در دعاوی آپارتمان ها

آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می‌شود؟ مطابق با قسمت آخر ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها: پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.  فردی طبقه همکف یک […]

وکالت در دعاوی ثبت احوال

روند قانونی تغییر سن شناسنامه‌ای  برابر ماده واحده "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد. اما مطابق با تبصره این ماده، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی […]

وکیل در دعاوی ثبتی _ افراز و تفکیک

چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟ مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو وسیع و گسترده است؛ به این معنی که هر یک از افراد مالک در جزء جزء کل ملک هستند معمولا اموالی که از پدر مادر یا بستگان به ارث به فرزندان […]

دستور جلب متهم بدون احضار

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه: بازپرس در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند: ۱_ جرایم مستوجب سلب حیات ۲_ جرایم مستوجب حبس ابد ۳_ جرایم مستوجب قطع عضو ۴_جرایم علیه امنیت ۵_ جرایم سازمان یافته ۶_جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع […]

وکالت در اجراییات ثبت

مطالبه مهریه از اجرای ثبت: یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند. در این […]

وکالت در وصول مطالبات

آیا میدانید ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ، ﺟﺮﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ […]

وکیل در دعاوی کیفری

چه توهيني قابل مجازات است؟ براي اينکه رفتار مرتکب، توهين قابل مجازات محسوب شود، بايد شرايط و اوضاع و احوالي را در خود داشته باشد: اول آنکه رفتار موهن باشد. شرط دوم آن است که مخاطب معيني براي توهين وجود داشته باشد بنابراين توهين به خود جرم نيست. شرط سوم هم اين است که مخاطب […]

مشاوره و وکالت در خصوص اسناد رهنی

مراحل اقدام بر روی اسناد رهنی  ۱- تنظیم تقاضانامه صدور اجرایی جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی ۲-اخطار دفتر اسناد رسمی به مدیون جهت تعیین تکلیف بدهی ظرف ۱۰ روز ۳- صدور اجرایی توسط دفتر اسناد رسمی و ارسال به واحد اجرای اسناد رسمی مربوطه ۴-ابلاغ اجرایی به مدیون توسط اجرای ثبت  ۵-ابلاغ به وکیل […]

اعتراض توسط وکیل

تصمیم مرجع قضایی در خصوص پرونده را رای می گویند. رای صادره حسب مورد ممکن است حکم یا قرار باشد. حکم به معنای آنست که قاضی رسیدگی کننده در ماهیت دعوی وارد شده و اتخاذ تصمیم در محق بودن یا بی حقی طرفین دعوی می نماید. اما بالعکس در قرار قاضی در ماهیت دعوی وارد […]

فروش و خرید سرقفلی

برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ١- اطلاع به مالک در صورت وجود حق انتقال به غیر . در مواردی که قصد دارید سرقفلی ملکی را خریداری نموده اید  یا حق کسب و پیشه ای  که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسما […]

تامین خواسته چیست؟

تأمین خواسته چیست؟ تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید . طبق ماده ۱۰۸ ق . آ. د مدنی خواهان […]

عدم حضور هر یک از زوجین در دفترخانه پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش

اگر در طلاق توافقی، زوجه در دفترخانه حاضر نشود تکلیف اجرای صیغه طلاق و حقوق مالی زوجه چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتى شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است: اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ […]

نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به چه معناست چه تفاوتی با هم دارند؟

نحله و اجرت المثل چیست؟ نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. همچنین تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به دو شرط است اول به طلاق به تقاضای زوج باشد و دوم تقاضای زوج نباید ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی باشد باشد. پرداخت […]

حق طلاق

حق طلاق  حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه ( زن ) وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.  طبق قانون حق طلاق با […]

پرداخت بدهی متوفی توسط وراث

آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نيستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت ميان طلبکاران تقسيم می شود. اگر دارايی متوفی برای پرداخت بدهی هايش کافی […]

کمیسیون ماده ۵۵ شهرداری _ کسب و کار های آزار دهنده

آیا می دانید وظیفه کمیسیون ماده ۵۵ شهرداری چیست؟   اگر کسب و کار پر سروصدا و غیر بهداشتی خود را در محدوده شهرها دایر کرده اید، در یا زود به دردسر خواهید افتاد.در بهترین حالت کسب و کارتان به خارج شهر انتقال داده خواهد شد.اما اگر اعتقاد دارید که شغلتان دو وصف بالا را […]

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی

شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی چیست؟ ۱-هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند. ۲- رانندگان هر دو خودرو دارای گواهينامه مجاز رانندگی وسيله نقليه مورد حادثه باشند. ۳- ميان طرفين حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد. ۴- خسارت منجر به جرح نباشد. – […]

تغییر نام خانوادگی

در موارد ذیل، می توان نام خانوادگی را تغییر داد: ۱- نام خانوادگی، از دو کلمه بیشتر باشد مانند: طلایی خمیران، احمدی محمدی  و … ۲- نام خانوادگی‌، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل امیرانی محمدی، صفائی هفت برادران و… ۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند: آمیرزایی نژاد، […]

جرایم پزشکی

مسوولیت‌های یک پزشک پزشکان در برابر بیماران چند مسوولیت اصلی برعهده دارند؛ مسوولیت اخلاقی، مسوولیت مدنی که شامل مسوولیت قراردادی و مسوولیت قهری می‌شود.(مسوولیت قراردادی مربوط به اجرا نکردن مفاد تعهد ناشی از قرارداد است مانند قراردادی که بین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می‌شود و مسوولیت قهری […]

دعاوی کارگر و کارفرما : اخراج غیر موجه کارگر توسط کارفرما

اخراج غیر موجه کارگر  بر اساس اهمیت داشتن شغل, برای هر شخص و همچنین بر طبق اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته مگر در مواردی که قانون تجویز کند به بررسی مفهوم اخراج ناموجه می پردازیم: برابر با ماده ۵ مقاوله نامه شماره ۱۵۸ سازمان بین المللی کار اموری […]

هک کردن رمز وای فای

طبق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای هرکس بطور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج […]

مراحل طلاق توافقی

مراحل طلاق توافقی: ۱- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست طلاق و ضمیمه کردن مدارک لازم ۲- مراجعه به دادگاه صالح و تشکیل جلسه با حضور زوجین یا وکلای آنها ۳- تنظیم صورتجلسه توافقات ۴- مراجعه به مشاور جهت انجام تشریفات مشاوره با هدف بازگشت زوجین به زندگی و اصلاح رابطه ۵- در […]

حکم ورود غیر قانونی به مسکن دیگران

حکم ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری: ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد، این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. برابر ماده […]

ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml