(-: - -> )       امروز ۲ آذر ۱۳۹۶

بایگانی دسته کارشناسی ارشد حقوق

«معرفی رشته حقوق – مقطع کارشناسی»

معرفی رشته حقوق < مقطع کارشناسی> مقدمه: به منظور هماهنگ ساختن آموزش حقوق در دانشکده های حقوق کشور و منطبق ساختن ان با آئین نامه های آموزش عالی مصوب شواریعالی برنامه ریزی برنامه ای بوسیله کمیته تخصصی حقوق گروه علوم انسانی تهیه و تدوین یافته است، مشخصات کلی این برنامه که به تصویب شورایعالی برنامه […]

کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی

هدف از دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالی-اقتصادی، آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاست های مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور […]

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت تدريس مي شود. […]

رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل

 رشته کارشناسی ارشد حقوق بين الملل به مجموعه اصول، قوانين و مقرراتي مي پردازد که بر روابط اختصاصي جامعه بين المللي و به ويژه تابعان فعال حقوق بين الملل يعني دولت ها و سازمان هاي بين المللي در حوزه هاي مختلف صلح و امنيت، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و … حاکم است. اين رشته بسيار پويا […]

کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی

حقوق خصوصي از قديمي ترين رشته هاي حوزه حقوق است. بسياري از گرايش هاي جديد مجموعه حقوق، از اين رشته منشعب شده است. حقوق خصوصي بخشي از حقوق داخلي است که به روابط اشخاص جامعه با يکديگر و تنظيم آنها مي پردازد. در اين رشته بيشتر مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت تدريس مي شود. […]

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق عمومي گرايشي از مجموعه حقوق است که به روابط مردم و دولت مي پردازد و رشته کارشناسی ارشد حقوق عمومی به تبيين و بررسي اصول مربوط به تنظيم روابط دولت و دستگاه هاي دولتي با اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه می پردازد. هدف از دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، تربیت کارشناسان ارشدی است که از طریق بالا […]

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

جرم شناسي علمي است که به مطالعه علمي پديده ي مجرمانه مي پردازد. امروزه با فني شدن مرتکبان جرم و پيچيده شدن نوع جرايم، سيستم عدالت کيفري به سمت تخصصي شدن مي رود. تشکيل دادگاه هاي ويژه جرايم اقتصادي، جرايم اطفال بزهکار و … نشان از نياز به رسيدگي تخصصي و کارشناسان مرتبط است. حقوق جزا به دو […]

کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت الکترونیک

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها  واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد. تجارت الکترونیک در حال ورود به عصر جدیدی است که محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده […]

رشته کارشناسی ارشد حقوق هوائی

رشته حقوق هوایی شاخه ای از حقوق است که بررسی مجموعه قواعد داخلی و بین المللی حاکم بر هواپیما، ناوبری هواپیما و حمل و نقل هوایی، ارائه خدمات فرودگاهی، بهره برداری از خطوط و آزادی های هوایی، و بطور کلی تمام روابط حقوقی موجود میان بازیگران صنعت هوایی می پردازد. هدف از ایجاد دوره کارشناسی […]

ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml