(-: - -> )       امروز ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نوشته هایی با برچسب تخلیه

مشاوره تخلیه ملک ( وکیل دادگستری)

مشاوره تخلیه ملک ( وکیل دادگستری) آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فوراٌ ملک خود را که درتصرف مستأجر است ،  تخلیه نمایند؟   برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:   قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد […]

چک سفید امضا چيست؟ / آیا می شودچک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.